вівторок, 11 квітня 2023 р.

#БІБЛІОТЕКА_ЧИТАННЯ_МОДНО_КОРИСНО_ЦІКАВО

Черкаська центральна міська бібліотека для дітей представляє рубрику «Цікаве читання».День складання загадкових словників.

Що таке словник?
Усе багатство і різноманіття лексичних запасів мови накопичено у словниках.
Словник — це лексикографічно опрацьовані слова, які упорядковані в тематичному чи алфавітному порядку список заголовних слів.
Які бувають словники?
Словники діляться на такі групи:
Словники понятійно-довідкового характеру
Це енциклопедичні і мовні – лінгвістичні словники. В них пояснюється характер і сутність, зміст, явищ та предметів. У таких словниках можна відшукати короткі відомості про країни, мови, народи, про видатних політичних діячів, визначні події, про учених, письменників та митців. Вони містять загальний довідковий матеріал з багатьох галузей знань.
Лінгвістичні словники
Вони бувають одномовні та перекладні. Одномовні поділяють на:
тлумачні,
міжслівних зв’язків,
діалектні,
історичні,
довідково-лінгвістичні.
У перекладних словниках представлені безліч перекладів фразеологізмів та слів з однієї мови на іншу.
Тлумачні словники
Вони пояснюють значення слів, подаючи основні їх мовні характеристики, такі як: граматичні ознаки, наголоси, написання, сполучення з іншими словами.
Словники іншомовних слів
Вміщуються у собі слова, які запозичені з різних мов.
Термінологічні словники
Містять чіткі визначення слів і відомості про їх використання в системі знань.
Діалектні словники
Містять в собі лексику т діалектів, з’ясовуючи їх значення та характер поширення діалектних слів. Дані словники бувають регіональними та загальнодіалектними.
Словники паронімів, антонімів та синонімів
Пояснюють стилістичні та змістові зв’язки між окремими словами.
Довідково-лінгвістичні словники
Містять в собі інформацію складних випадків слововжитку.
Орфографічні словники
Роз’яснюють нормативне написання слів.
Орфоепічні словники
Містять змістовну інформацію про наголос слів та літературну вимову, а також допомагають удосконаленню усного мовлення.
Етимологічні словники
Пояснюють походження слів, розкриваючи їх первинне значення та історичний розвиток.
Фразеологічні словники
Вони вміщують цілісні звороти та пояснюють значення стійкого сполучення слів, походження, можливості варіювання в мовленні та особливості вживання.

Немає коментарів:

Дописати коментар